Hạng Tên Nhân Vật Tinh Lực Phái
1 Liinh 985 M.Giáo
2 MçnNhi 290 T.Sơn
3 NamNhân 110 T.Túc
4 TD 95 T.Túc
5 SuTuHaAn 95 T.Dao
6 HeoCon 75 Không có
7 ThiênHaaaaa 65 Không có
8 KhongHieu 55 Không có
9 TrâmAnh 50 N.My
10 CàyChay 50 Không có